11.5 C
İstanbul
Salı, Ocak 26, 2021

Faizsiz Sisteme En Uygun Sektör Tarım

İlginizi Çekebilir

Ortak çalışma ve yardımlaşma anlamına gelen kooperatifçiliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’dan dinledik. Poyraz, TKK’nın projelerinden gelecek vizyonuna, faizsiz yerli tarımın ülkemizdeki konumundan bu alanda yapılması gerekenlere kadar pek çok konuyu okurlarımız için detaylandırdı.

Kurumunuz, ulusal tarım politikasına katkı sunabilmek adına ne gibi çalışmalara imza atmayı hedefliyor?
Tarımsal üretim noktasında en verimli olan ve çiftçiyi güçlü kılan örgütlü yapı, kooperatiftir. Örgütlü yapılar veya diğer STK’lar özelinde baktığınız zaman Tarım Kredi Kooperatifleri kadar tabana yayılmış ikinci bir örnek yoktur. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu sorumluluğun bilinci ve bir buçuk asırlık tecrübemiz ile tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine fayda sağlayacak olan Sözleşmeli Üretim Modeli ve ürün alımına önem veriyoruz. Bu modelle planlı tarımsal gelişimi ve ihtiyaç duyulan tarımsal ürünlerin ortaklarımızca yetiştirilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda bu ürünler için alım garantisi veriyor, ayrıca Millî Tarım Projesi kapsamında havza bazlı üretim modeline entegre olacak şekilde üreticilerimizle işbirliği hâlinde “Sözleşmeli Üretim” çalışmaları da yapıyoruz. Ortaklarımıza girdi temini ve finansman sağlama hizmeti dışında, çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerin alımını da yapıyoruz. Bu alımları, borsa ve piyasanın üzerinde bir yatla gerçekleştiriyoruz. Son ve ara tüketiciye ise bu ürünleri piyasa yatlarından satıyoruz. Bu şekilde sektörde yat regülasyonu sağlıyor ve ortaklarımızın ekonomik mağduriyet yaşamasının önüne geçiyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelinde 2018 yılında çiftçilerimizden 772 milyon TL bedel ile 620 bin ton tarımsal ürün alarak, şirketlerimiz ve özel sektör rmalarına satışını yaptık. Üreticiden aldığımız mahsulü, tarladan tüketiciye doğrudan ulaştırıyoruz. Bu sayede çiftçilerimiz ürünlerini değerinden satıyor, tüketicilerimiz de ucuz ürüne ulaşıyor. Dolayısıyla “Enflasyon ile Topyekûn Mücadele” programı kapsamında gıda enflasyonu ile mücadele gerçekleştiriyoruz. Ham maddesi ithalata dayalı kimyevi gübre ve karma hayvan yemi olmak üzere tüm tarımsal girdilerde, çiftçilerimize kaliteli ürünleri uygun yatlarla sunuyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerimizin kullandığı kimyevi gübre ve yemde, ciddi indirimler yapmak suretiyle yatların yükselmesinin önüne geçip daha da önemlisi yatların düşmesini sağlıyoruz.

Tarımda katılım bankacılığı modelinin sistemli bir şekilde işleyebilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu model, Türkiye tarımına nasıl bir katkı sunacak?

Maalesef hâlihazırda ülkemizde mevcut katılım bankalarının tarımsal faaliyetleri düşük seviyelerde. Kurumumuz, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu’nun sağladığı imkânla banka ve sigorta şirketi kurma veya bu gibi kuruluşlara iştirak etme yetkisine sahip. Bu hakkımız doğrultusunda bankacılık sektörüne, katılım bankası ile girmeyi planlıyoruz.

Kurumumuzun, güçlü özkaynak yapısı ve kullandırmış olduğu yüksek orandaki ayni kredi ile katılım bankacılığının güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacak teknik kapasitesi ve yeterliliği bulunuyor.
Bizler, İslami finans araçlarını kullanmaya yönelik hassasiyeti olan, faiz yerine kâr-zarar ortaklığını tercih eden kitleyi de içinde toplayabileceğiz ve üretim faaliyetlerinde bulunarak topladığımız paranın reel ekonomiye doğrudan aktarılmasını sağlayabileceğiz.

Türkiye’nin 2023 Hede erine ulaşabilmesi adına Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl erinin ne gibi çalışmaları oldu? Önümüzdeki süreçte yeni projeleriniz olacak mı?

Ülkemizin tarımda 2023 yılı için en önemli hedefinin erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzı olduğu aşikâr. Bunun temini de yerli ve millî üretim ile mümkün olacak. Bu kapsamda, “gıda arz güvenliği” en önemli ulusal güvenlik konularımızdan biri. Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olarak biz, kendimizi bu önemli konuda sorumlu hissediyor ve bu bilinçle Sözleşmeli Üretim Modeli’ni yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Ancak gıda arz güvenliğini sadece ürün tedarikinin sağlanması boyutuyla değerlendirmemeliyiz. Çünkü gıda güvenliği, tarladan sofraya bütün süreci kapsıyor. Özellikle tohumculuk sektörünün, gıda arz güvenliğinin baş aktörü olduğunu unutmamalıyız.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 13 özel şirketimizle ülkemizin yerli ve millî tarımsal girdi üretiminin karşılanması amacıyla çalışıyoruz. Ayrıca, tarımsal girdide dışa bağımlılığımızı azaltacak yerli ve millî üretimin geliştirilmesi için başta kimyevi gübre, yem ve zirai mücadele ilacı konularında da yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tarım sektörünün “faizsiz üretim” modeliyle faaliyet göstermesi “helal gıda” üretimi için oldukça önemli. Bu çerçeveden baktığınızda faizsiz üretim modelinin gerekliliği ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

Faizsiz üretim modeli, helal gıda temini için olmazsa olmaz. Bu gereklilik sadece üretim için değil, tarladan sofraya kadar olan süreci yani değer zincirini oluşturan her aşamayı kapsamalı. Bu konuda çiftçinin faiz yükünden kurtarılması, önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Faizsiz üretimin sağlanabilmesi için öncelikle gerçek üretimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Katılım bankalarına da bu aşamada daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Aynı zamanda, üretilen ürünün alınması ve işlenmesi konularında da faizsiz sistemin devreye alınması gerekiyor. Bu kapsamda, 2018 yılında Adıyaman’da bulunan badem işleme tesisimiz için Vakıf Katılım’la bir protokol imzaladık ve burada müşareke sistemiyle üretim gerçekleştiriyoruz.

Tarım, faizsiz sistemin uygulanmasına en uygun ortamı sağlayan sektör. Tarımın her aşaması, müşareke ve murabaha sistemlerine uygun. Ayrıca, tarım sektöründe yapılan yatırımın geri dönüşü, diğer sektörlere göre çok daha kısa sürelerde gerçekleşebiliyor. Bilindiği üzere katılım bankalarının en etkin olduğu inşaat sektöründe bir yatırımın geri dönüşü, ortalama beş yıldan daha fazla sürüyor. Tarımda ise bu süre, senede birden fazla ürün alınan bölgelerde dört aya kadar düşmekle birlikte en fazla bir yıl.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üye olduğunuz birkaç tane uluslararası kooperatif bulunuyor. Söz konusu üyelikler nasıl gerçekleşti ve bunun özelde kurumunuza genelde ise Türkiye ekonomisine nasıl yansımaları olacağını düşünüyorsunuz?

Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi olarak ortaklarımıza ve ülke tarımına daha iyi hizmet sunabilmek, sahip olduğumuz tecrübeyi artırmak ve paylaşmak amacıyla yerli ve uluslararası pek çok birliğe üyeliğimiz bulunuyor. Kurumumuz, 1977 yılından beri Uluslararası Raiffeisen Kooperatifleri Birliğine (IRU), 1987’den itibaren ise Uluslararası Kooperatifler Birliğine (ICA) üye. Tarım Kredi Kooperatifleri, Uluslararası Kamu ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgi Merkezi (CIRIEC) ve Avrupa Birliği Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’nin de (COGECA) azası olmakla beraber Avrupa Birliği’nin ilgili kurum ve komisyonlarınca tertip edilen tarım ve kooperatifçilikle ilgili seminer, fuar ve toplantılara katılım sağlıyor.

Ahilik sistemi ve imece usulü çalışma şeklinin yüzyıllardır bizim kültürümüzün önemli bir parçası olduğunu göz önünde bulundurursak ortak çalışma ve yardımlaşma anlamına gelen kooperatifçilik ile ülke tarımını çok daha iyi yerlere taşıyabileceğimizi görebiliriz. Tarımda gelişen teknolojilerin kullanımının artırılması, yeniliklerin takip edilmesi ve uygulanması, böylece bu topraklardan maksimum verimin sağlanması için kooperatifleşmenin öneminin büyük olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, üye olduğumuz uluslararası birlikler aracılığıyla kooperatifçiliğin gelişmiş olduğu ülkelerde, özellikle tarım alanında faaliyet gösteren kooperatifler hakkında araştırma ve inceleme yaparak başarılı modellerin teşkilatımızda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Yine üyesi olduğumuz uluslararası kooperatif birliklerinin yönetiminde yer alarak hem kurumumuzu ve ülkemizi temsil ediyor hem de Tarım Kredi Kooperatiflerinin 156 yıllık deneyimini paylaşarak diğer ülkelerdeki kooperatifçilik hareketinin güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Üyesi olduğumuz kuruluşların düzenlediği toplantı ve fuar gibi etkinliklere katılarak Türkiye’deki köklü kooperatifçilik hareketini anlatıyor, kurumumuzu ve iştiraklerimizi tanıtarak işbirliği fırsatları oluşturuyoruz. Bu sayede gerçekleştirilen ihracat ile hem çiftçilerimizin yeni pazarlara ulaşmasını sağlıyor hem de ülkemizin dış ticaret hacminin artmasına katkı sağlıyoruz.

Kurumunuzun “Birlik Market” projesi var. Bu projenin işleyişini ve detaylarını okurlarımızla paylaşır mısınız?

Kurum olarak “Tüm Marketler Bizim” sloganıyla hareket ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden şimdiye kadar yedi tane açarak halkımızın hizmetine sunduk. Ancak bu sayıyı arttırmayı düşünmüyoruz. Çünkü sektöre yeni bir oyuncu olarak girerek perakende sektörünü sıkıntıya sokmak istemiyoruz. İlerleyen zamanlarda sektör oyuncuları ile ortak kooperatif marketler kurmayı planlıyoruz.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde; kendi ürünlerimizin yanında kadın kooperatifl erinin, organik üretim yapan küçük üreticilerin ve çölyak hastaları için glütensiz ürün yapan rmaların ürünlerini satıyoruz. Özellikle belirtmem gerekir ki glütensiz ürünleri kârsız bir şekilde tüketiciye ulaştırıyoruz. Çiftçilerimizin tarlasından aldığımız mevsim ürünlerini (meyve, sebze) aracısız tüketicilerimize sunuyoruz.

Daha Fazla

Katılım Haberleri

Dergiden Son Yazılar

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz durumunda, çerez kullanımımıza onay veriyor sayılırsınız.
Onayla
Privacy Policy